Śp. Leokadia Gryszko, zd. Klim

Urodziła się 21 lutego 1924 roku w Staworowie koło Dąbrowy Białostockiej, w rodzinie Zygmunta i Antoniny. W 1940 roku została wywieziona na przymusowe roboty w niemieckim gospodarstwie rolnym na Prusach. Pracowała tam do końca wojny. Po wojnie poznała Franciszka Gryszko, który pochodził z tych samych stron, co pani Leokadia, i też był przymusowo wywieziony.

Po zawarciu małżeństwa - w 1947 roku - osiedlili się na gospodarstwie w Wyrębiskach k. Pieniężna. Tu urodziły się trzy córki. Najmłodsza urodziła się 4 miesiące po śmierci męża w 1958 roku. Po śmierci męża prowadziła sama gospodarstwo. Było to jednak ponad jej siły. Na wiosnę 1967 sprzedała gospodarstwo.

Od tego roku jej życie zostało związane z Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Najpierw pracowała w gospodarstwie seminaryjnym w Łajsach. Od 1971 roku pracuje w seminaryjnej bieliźniarni. Tę pracę wykonywała ofiarnie do emerytury w 1987. Już jako emerytka dalej przebywała w seminarium w Pieniężnie starając się być użyteczną na różne sposoby. Dała się poznać jako osoba bardzo stateczna, obdarzona wrodzoną roztropnością, ofiarna i rozmodlona.

Tytułem do dumy są córki, którym zapewniła wychowanie i wykształcenie. Z własnego wyboru resztę życia spędziła w Pieniężnie i w Domu Misyjnym w Górnej Grupie, dokąd przybyła w 2006 roku.

W Górnej Grupie prowadziła rozmodlone życie, budując wszystkich pogodą ducha. Do końca pozostała aktywna. Po krótkiej chorobie odeszła do Pana w dniu swych 86 urodzin, 21 lutego 2010.

Spoczęła na przyklasztornym cmentarzu w Górnej Grupie wśród zasłużonych świeckich misjonarek. Niech odpoczywa w pokoju!