o. Józef Krettek

Ur.       23.7.1936        Lasoki, diec. opolska
W.       28.8.1950        Nysa
O.        8.9.1952          Pieniężno
l.pr.      8.9.1954          Pieniężno
W.pr.   7.9.1961          Pieniężno
Święc.  28.1.1962        Pieniężno

Zgodnie z nowymi przepisami po ukończeniu studiów teologicznych odbył tzw.  rok pastoralny w Bytomiu /1962-63/. Przeznaczony został w 1962 r.  do Pieniężna,  obsługiwał przez 9 miesięcy Piotrowiec i Białczyn,  dojeżdżając tam z klasztoru. W 1964 r. przeszedł do diecezji poznańskiej pełniąc przez 3 miesiące /1.4.-30.6.64/ obowiązki wikariusza w Kórniku. Na takie samo stanowisko skierowano go wespół z o.F. Książkiem do Sztumu,  gdzie werbiści już raz pełnili  obowiązki wikariuszy w latach 1958-1959.  Następnie wspólnie  z o.J.  Bartoszkiem pracował od 1965-1966 przy kościele św. Antoniego w Braniewie,  skąd został odwołany do pracy misyjnej na Nową Gwineę.  2.10.67 r.   odleciał  samolotem z Rzymu w towarzystwie o.P.  Książka  i  o.J.   Bonkosza do Nowej Gwinei,   zatrzymując się w Australii. W Epping uczęszczał na kurs  jęz.   angielskiego i  brał  sporadycznie, udział w duszpasterstwie  dla polonii  australijskiej. Australię opuścił pod koniec maja 1967 r.  Pierwszą placówkę  na Nowej  Gwinei przejął w Pumakos,  diec. Mount Hagen, na której  przebywał do marca 1966 r.  Od  tego  czasu pracuje na placówce Pompobus.
Za: NURT SVD, nr 35. 1985 r. str 370